Tävlingsvillkor

  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
  • Du som deltar ska vara minst 18 år.
  • Partypack (Gaggs AB) behöver vinnarens kontaktuppgifter i syfte att administrera vinstutdelning.
  • Vinnarens namn kan komma att publiceras på bolagets sociala medier.
  • Partypack (Gaggs AB) tar inte ansvar för eventuella tekniska problem som påverkar din möjlighet att delta i tävlingen eller slutresultaten.
  • Anställda på Partypack (Gaggs AB) kan inte delta i tävlingen.
  • Partypack (Gaggs AB) utser vinnaren. Detta beslut kan inte överklagas.
  • Denna tävling anordnas och administreras av Partypack (Gaggs AB). Alla som deltar måste inneha en fullständig profil av Facebook eller Instagram Vara bosatt i Sverige Kampanjen är inte på något sätt är sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook eller Instagram Kampanjer kan administreras via sidor, grupper, evenemang eller applikationer på Facebook.

Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsvillkoren och intygar att du är 18 år eller äldre.